VERKAVELING AGRICULTUUR

TRANSITIE LANDBOUW VAN DE TOEKOMST


LANDBOUW • TUINBOUW • RECREATIE


N.V. PROMS is een onafhankelijke en ervaren regisseur op het gebied van transformaties op het platteland. Met veel creativiteit stellen wij plannen voor het buitengebied op en adviseren wij onze opdrachtgevers. De behoefte om binnen korte tijdsbestek een aangewezen landbouwgebied tot ontwikkeling te brengen is groot. Wij beschikken over specifieke kennis en ervaring en realiseren uw opdracht binnen no time. 

ABOUT SURINAME


Suriname beschikt over genoeg gebieden die aangewezen kunnen worden als landbouwgronden. Oude plantages kunnen opnieuw worden gecultiveerd, zodat niet opnieuw de natuur belast wordt met ontbossing. Wij onderscheiden in onze strategie voor landbouw, voedsel en biodiversiteit . Met onze inzet voor landbouw, voedsel en biodiversiteit willen we effectieve invloed uitoefenen op beleid, en willen we projecten voor duurzame landbouw en voedsel uitvoeren. Heeft u plannen om grootschalig gewassen te verbouwen in Suriname, maar wilt u de tot standkoming van dit landbouw rijpe gebied aan professionals overlaten? Neem vrijblijvend contact op met ons. 

Bij projectontwikkeling investeert men in de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten voor de markt, dus niet voor eigen gebruik. Dat kunnen woningen zijn, kantoorruimten, bedrijfshallen, winkels, recreatief vastgoed of landgoedontwikkeling

N.V. Proms is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van vastgoedprojecten. Voortdurend zijn wij op zoek naar locaties die hiervoor in aanmerking komen. Bent u in bezit van een onroerende zaak die in aanmerking zou kunnen komen voor een bestemmingsplanwijziging of rust er structuurvisie op de locatie, dan zijn wij de juiste partij om u te informeren. Wij begeleiden u van A tot en met Z bij de procesgang. 

PORTFOLIO


Momenteel voeren wij een aantal pilot projecten uit en zullen na een periode dit traject evalueren. Wij leggen de concentratie enkel op grootschalig land- en tuinbouw. 

LANDBOUWGROND


Wij blijven landbouwgrond nodig hebben voor onze voedselproductie,maar er wordt ook een grote druk gelegd op de beschikbare grond door de vraag naar grond voor woningbouw, bedrijventerreinen, wegen en nieuwe natuurgebieden. Wij streven ernaar om landbouwgebieden duurzaam tot ontwikkeling te brengen. 

WERKGELEGENHEID VOOR EEN IEDER


Met de groeiende vraag naar voedsel wereldwijd is landbouw exploitatie booming business. Opdrachtgevers boeken maximaal rendement door enerzijds landbouwgebieden tot ontwikkeling te brengen en daarmee werkgelegenheid te bevorderen en anderzijds de export van groente en fruit te vergroten, zodat er meer inkomsten gegenereerd kunnen worden. Landen zoals Peru, Brazilie en Mexico spelen graag in op de afzetmarkten in Amerika en Europa. BELEGGEN IN LANDBOUWGROND: de meest waardevaste belegging


De prijzen van landbouwgronden zijn de afgelopen decennia alsmaar gestegen. Zo steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in Suriname in de periode 2005-2015 nominaal met maar liefst 85%. De sterkste toename vond plaats in de jaren 2007-2009. In de periode tussen 2009-2013 steeg de prijs gemiddeld met zo’n 2% per jaar. 


N.V. Proms kijkt samen met u welke vorm van belegging het beste in uw beleggingsprofiel past. Wilt u uw spaarvermogen veilig beleggen? Maar liefst 6% rente per jaar gegarandeerd op uw spaarvermogen. Inleg vanaf € 10.000,-